ჩვენ ვცხოვრობთ ჩვენს მიერ შელამაზებული წარსულის ფიქრებში და „მომავლის“ ოცნებებში, რომლებიც ისევ წარსულით არის ნასაზრდოები – ვერრეალიზებული წარსულისეული ოცნებებიდან …
შესაბამისად, აწმყოს, ამჟამინდელობას, რეალობას ვართ მოწყვეტილი …

თავისთავად ცხადია, ის, რაც მომავლიდან მოდის, იმისთვის ადგილი, უბრალოდ, აღარაა …