“მთავარი კითხვა ის კი არ არის: როგორ გავიგო მე ბევრი რამ?

არამედ: როგორ ვიქცე მე სრულყოფილ ადამიანად, როგორ მივუახლოვდე მე ჩემს დანიშნულებას?“

Advertisements

?!

„თავისუფალი მხოლოდ ისაა, ვინც ყველაფერი დაკარგა, რისთვისაც ცხოვრება ღირს“

 „იცხოვრო, ნიშნავს იცხოვრო სხვისთვის“

ერიხ მარია რემარკი

მიხეილ ჯავახიშვილი – შვიდი თავისუფლება

იმ ქვეყნებში, სადაც სახელმწიფოს თვით ხალხი განაგებს, თავის არჩეულ სანდო კაცების შემწეობით, ყოველს მცხოვრებს აქვს უფლებები, რომელთა წართმევა ან შელახვა არავის შეუძლიან. ამ უფლებებით ყველა სარგებლობს, რა ტომისა, რა ჩამომავლობისა, ან რა რჯულისაც არ უნდა იყოს, სარგებლობს მდიდარიც და ღარიბ-ღატაკიც. ამ უფლებათა თავისუფალ სარგებლობას უწოდებენ თავისუფლებას. ამისთანა თავისუფლება შვიდია. აქ ჩამოვთვლით მათ და თან განვმარტავთ, თუ რაში მდგომარეობს თვითოეული მათგანი:

I. პიროვნების ხელშეუხებლობა

Continue reading

Salvator Mundi (by Leonardo da Vinci)

Leonardo_da_Vinci,_Salvator_Mundi,_c.1500,_oil_on_walnut,_45.4_×_65.6_cm_(framed).jpg

ლეონარდო და ვინჩის ნახატი „მსოფლიო მხსნელი“ დაახლ. 1500 წ.

Leonardo da Vinci, Salvator Mundi, c.1500, oil on walnut, 45.4×65.6 cm(framed)

დიდი ხნის განმავლობაში დაკარგულად ითვლებოდა
ამჟამად ინახება „ლუვრი აბუ დაბი“-ში (Louvre Abu Dhabi)