“მთავარი კითხვა ის კი არ არის: როგორ გავიგო მე ბევრი რამ?

არამედ: როგორ ვიქცე მე სრულყოფილ ადამიანად, როგორ მივუახლოვდე მე ჩემს დანიშნულებას?“

Advertisements

?!

„თავისუფალი მხოლოდ ისაა, ვინც ყველაფერი დაკარგა, რისთვისაც ცხოვრება ღირს“

 „იცხოვრო, ნიშნავს იცხოვრო სხვისთვის“

ერიხ მარია რემარკი

ვაჟა ფშაველა – „მუცელა“

„იყო და აღარ არის. ღმერთმა ნუღარც აჩვენოს ქვეყანას იმისთანა ადამიანი, როგორიც ის იყო, ვინა? – მუცელა, მუცელა…

სმა-ჭამეთის ქვეყანაში იყო ერთი ფრიად მდიდარი, გამხვივნებული ოჯახი – „მუცელაანი“.

ვაჟა ფშაველა, ზღაპარი „მუცელა“

სასწავლო პროცესი ტექნოლოგიების გარეშე

„The chief technology officer of eBay sends his children to a nine-classroom school here. So do employees of Silicon Valley giants like Google, Apple, Yahoo and Hewlett-Packard.

But the school’s chief teaching tools are anything but high-tech: pens and paper, knitting needles and, occasionally, mud. Not a computer to be found. No screens at all. They are not allowed in the classroom, and the school even frowns on their use at home.“
A Silicon Valley School That Doesn’t Compute – Technology can wait