სახელმწიფოს მართვის სისტემა

„ადამიანის ცნობიერება კი არ განსაზღვრავს ყოფიერებას, არამედ პირიქით – მათი საზოგადოებრივი ყოფიერება განსაზღვრავს ცნობიერებას“. – კარლ მარქსი(გერმ. Karl Marx) (1818-1882) – „პოლიტიკური ეკონომიის კრიტიკა“(შესავალი).

ესაა ის, Continue reading

Advertisements