კუზიანი აზრები

ადამიანი როცა ცხოვრების აზრამდე ვერ მიდის – რა გააკეთოს?!
ილუზიებს ებღაუჭება, გარედან ელის საშველს, უკეთესი ცხოვრების იმედებს, რომელსაც ვიღაც მოუტანს …
და ამ იმედისმომცემ ილუზებში ცხოვრებით ის ვერ იცვლება. იგივე ძველი აზრებით უნდა ახალი, რომელიც ძველი აზრების ფილტრში გატარებული ისევ იმ ძველს ირჩევს, ახალს ვერ/არ იღებს …
კუზიანს თავისი კუზი თან დააქვს … სანამ ამ კუზიანი აზრების ტყვეობაში ვართ არაფერი შეიცვლება …

Advertisements