წამი

წამის გაელვება … ერთი მზე-რა … ერთი სიტყვა … სურათი … ღიმილი …

წამი ცვლის ყველაფერს  – სხვა დანარჩენი ანგარებაა, მაწყობს-არმაწყობს, არაგულწრფელობა, წარსულისეული სტერეოტიპების წვიმა …

წამია ის, რაც მხოლოდ აწმყოა, არადაგეგმილი, არამზა, სიტუაციური, მოძრავი, შემოქმედი – თავისუფალი წინასწარგანზრახულობისგან, ჩარჩოსგან, აჩემებულისგან …

წამი როგორც მასალა შემოქმედისთვის …
შთაგონება მხოლოდ წამია – მუზა წამიერია, ის არ ჩერდება წუთი ან დღე …

წამი, რომელიც ყველაზე დიდი დროა, საოცრად ნელა გადის და ამ „სინელეში“ არის ფიქრები, რომლებიც ამ წამს საუკუნედ აქცევს …

როდესაც თითქოს უმნიშვნელო ბალახი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ძვირფასია …

„წამის სიხარული – აი, ცხოვრება! მხოლოდ ის არის მარადისობასთან ყველაზე ახლოს“ რემარკი

N09_03.08.16

Advertisements