არ დიხარჯები საკუთარ ცხოვრებაში*, ფუჭად დაიხარჯები სხვის ცხოვრებასა** და ნივთებში
* საკუთარ ცხოვრებაში დახარჯვა – თვითშემეცნება-შემოქმედება
(ფაქტობრივად, ერთი და იგივეა)
** პოლიტიკური-რელიგიური და სხვა მსგავსი გაერთიანებების მრევლობა
(არათავისუფლება,)

Advertisements