ფერი

როცა ერთი ფერი ყველაფერია და ის ერთი ფერიც არაფერია

Advertisements