იფიქრე, მაგრამ უფრო მეტად შეეცადე არ იფიქრო …

ჭეშმარიტება სიცარიელიდან იბადება …