დიზაინერული აზროვნება

„დიზაინი ეს არის გლობალურად აზროვნება თემის გარშემო“ ზვ. ციკოლია

დიზაინერული აზროვნების(ხედვის)* არ ქონა ქმნის ყველა პრობლემას … დიზაინერული აზროვნება ანუ საკითხის/საგნის მთლიანობაში მოცვა …
რაც დიზაინერულ აზროვნებამდე(ხედვამდე) ვერ აღწევს, უმალ ცალმხრივობაში აღმოჩნდება, ცალმხრივობა რომელიც ჩიხია …

* ტერმინის „დიზაინერული ხედვა“ ქვეშ იგულისხმება საკითხის/საგნის სავსება-მთლიანობაში(ყოველი მხრიდან – „შიგნიდან“ და „გარედან“) მოცვა-განხილვა …

Advertisements