„ადამიანი-მრევლი“ *

ადამიანი, რომელიც კითხვას არ სვამს, უპირობოდ იღებს ვიღაცის ნათქვამს, აზრს, შეხედულებას და რომლისთვისაც მხოლოდ ვიღაცამ, სხვამ იცის(ავტორიტეტმა, კერპმა, მამაომ)
არადა ადამიანი ერთადერთი არსებაა, რომელსაც კითხვის დასმა შეუძლია
(ღმერთები, ცხოველები, მცენარეები, მინერალები და სხვა, კითხვას არ სვამენ)

  • ადამიანი უარს ამბობს იაზროვნოს იფიქროს თავისუფლად (მცდარი კითხვა არ არსებობს, არის არაზუსტად დასმული შეკითხვა)
  • ფაქტობრივად, ადამიანი უარს ამბობ თავისუფლებაზე – ადამიანი ხომ ბოლომდე თავისუფალი მხოლოდ საკუთარ აზროვნებაში, აზრებშია
  • უარს ამბობს იყო შემოქმედი – მხოლოდ აზრებში შეუძლია იყოს ბოლომდე შემოქმედი(თუნდაც ფიზიკურად ამის განხორციელება ვერ მოხერხდეს)

ანუ კითხვის დაუსმელობით ადამიანი უარს ამბობს საკუთარ ადამიანობაზე


* მრევლის ქვეშ აქ იგულისხმება არა მხოლოდ რომელიმე რელიგიის მიმდევრები, არამედ პარტიებისა (კიდევ უფრო მძიმე ფორმა) თუ სხვა გაერთიანებების მხარდამჭერები …