სიკვდილ-სიცოცხლე – ჭიქა წყალი

ჭიქა წყალი ორთქლდება და შეერევა „საერთო მასას“(ჰაერს)

წყლის შემთხვევაში ერთბაშადი აორთქლება არ ხდება …

სიკვდილი არის მხოლოდ მომენტი, „წამის გაელვება“, რომელიც ამ მომენტამდე არაა(ცოცხლები ვართ) და არც ამ მომენტის შემდეგ არის …

ჭიქა წყალი ორთქლდება და შეერევა „საერთო მასას“(ჰაერს), სულიერ სამყაროს …

და ისევ მოდის „წვიმის“ სახით (ფიზიკურ სამყაროში) …

რა ფორმის, ფერის, ზომის … ჭურჭელში ჩაიღვრება – სრულყოფილი იქნება თუ ნაკლული (გაბზარული, დაზიანებული, მახინჯი, შეუხედავი) – ეს სხვა თემაა …