პრობლემა ის კი არაა, დღეს რომ ასე ვფიქრობ, ასეთია ჩემი შეხედულებელი, წარმოდგენები და სხვა …
პრობლემა ის იქნება, რომ ხვალაც ისე ვიფიქრო, როგორც დღეს ვფიქრობ …