ყველაფერი ვითარდება, მხოლოდ სახელმწიფოებრივ-სამართლებრივ-საგანმანათლებლო სფეროშია უძრაობა …