ხელოვნება იბადება იქ, სადაც თავისუფლებაა …

Advertisements