ცურვა ვინც არ იცის, იმისთვის ზღვაში შესვლა რთულია – ცურვა ვინც იცის ზღვაში ის იხრჩვება …