ერთიდაიგივე

დემოკრატია – სახელმწიფო მართვის ფორმა – 2500 წლის წინანდელი ძველი საბერძნეთიდან …

სამართალი – ტრანსფორმირებული სახით და სამართლის საფუძვლად აღიარებული „რომის სამართალი“ – 2500 წლის წინანდელი ძველი რომი …

ძველი ორრელსიანი რკინიგზის ორი ძველი რელსი …

სიახლის დროა … ტექნიკაშიც უკვე მონორელსი არსებობს …
600-monorail 1475829_615642905159189_203938970_n Wheel of fortune by Osama Karimrails © Susanna Celso

Advertisements