აზრთა დუმილი

უსმენ და ყველანაირი აზრი მოდის … ასოციაციები, მოგონებები, მოგონებებთან ასოცირებული …, გრძნობები, სიამოვნება-უსიამოვნება, სიმპათია-ანტიპათია …

მუსიკა ისმის?!
– ისმის …
– …
– აზრებიც ისმის, აზრები და მუსიკა …
– მუსიკა?
– …
– …

აზრთა დუმილი – მუსიკა ისმის …