რას ვთამაშობთ?!

ორმაგ თამაშს უფრო მაღალი „სტანდარტი და წესები“ აქვს, ვიდრე ბრიყვულ თამაშს …
მაგრამ გაცილებით უფრო დაბალი, ვიდრე „ჯენტლმენურ“, მაღალზნეობრივ, „პრინციპულ“, პატიოსან თამაშს …

პრინციპში აქ ახალი არაფერი თქმულა, უბრალოდ, როგორც წესი, თავს ვიტყუებთ, რომ პატიოსანად თამაშობენ, თუმცკი ორმაგ თამაშს ვთამაშობთ და სხვას ბრიყვად ვთვლით …
ეს კი, რეალურად, ბრიყვული თამაში არის – მოვლენებიც სათანადოდ ვითარდება და შედეგიც შესაბამისი დგება ხოლმე …