ადამიანს სხვისი არ ესმის, მას ხომ ჯერ საკუთარი თავის ვერაფერი გაუგია …

გაურბის ყველაფერს, სხვის აზრს, და მხოლოდ საკუთარი, ჩაკეტილი, აზრებით დაიარება …

ფუნდამეტალიზმი, რომელსაც უმეტესობა თავისუფლებას უწოდებს …