აღდგომის თარიღი

როგორ გამოითვლება აღდგომის თარიღი?!
აღდგომის თარიღი მოძრავია და დამოკიდებულია ქვემოთ ჩამოთვლილ ფაქტორებზე:

  1. წმ. აღდგომა უნდა ვიდღესასწაულოთ გაზაფხულის ბუნიობის შემდგომ პერიოდში;
  2. მთვარის მოვანების, აღვსების შემდგომ;
  3. პირველ კვირა დღეს
  1. გაზაფხულის ბუნიაობა(დღე-ღამსწორობა) არის 20 მარტს (http://en.wikipedia.org/wiki/Equinox) სურათზე ყვითელი კვადრატი
  2. სავსე მთვარე არის 27 მარტს – სურათზე წითელი კვადრატი
  3. პირველი კვირა დღე, სავსე მთვარის შემდეგ, არის 31 მარტი – წითელი წრე … აღდგომა

aRdgoma

მღვდელკრუიზერული აბსურდი საქართველოში … 2013 წელს აღდგომას აღნიშნავენ 5 მაისს …

P.S. ეს არის 2013 წელს დაწერილი ჩანაწერი და მთვარის კალენდარიც 2013 წლისაა … ინტერნეტით ყოველ წელს შეიძლება მთვარის კალენდრის დაზუსტება და თავად დაადგენთ აღდგომის ზუსტ თარიღს

Advertisements