დღეს

მსოფლიოში მიმდინარე დემოკრატიის პროცესების წინსვლის ფონზე, საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიული პროცესი და ღირებულებები, რისკენაც ქვეყანა ბოლო ათწლეულია ისწრაფის, დღეს გაურკვეველი მიმართულებით მიდის და მთელ საზოგადოებაზე შესაბამისად აისახება …

მსოფლიო დემოკრატიული საზოგადოება და „საქართველოს ნაბიჯი დემოკრატიისკენ“ ბადებს სურვილს ადამიანს ჰქონდეს არჩევანი დემოკრატიულ პროცესებს, ზოგადსაკაცობრიო და ადამიანურ ღირებულებებს შორის და სრულად ისარგებლოს ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციით …

კულტურული და ცივილიზებული საზოგადოების ნებისმიერ წევრს მისი შესაძლებლობების ფარგლებში სასურველია ჰქონდეს საშუალება წვლილი შეიტანოს კაცობრიობის განვითარებაში …

„…მსოფლიოს მნიშვნელოვანი მიზანი იყოს მიღწეული –

მშვიდობა და თავისუფლება“

საქართველოში აშშ-ის ელჩი რიჩარდ ნორლანდი

Advertisements

One thought on “დღეს

Comments are closed.