იფრინო ღრუბლებში – უმარტივესია,

ურთულესია – ღრუბლებს ქვემოთ და ზემოთ ფრენა ….

Advertisements