იდეალიზმი?! ….

მთელი ცხოვრება … იყო ისე, როგორც იყო …

მეორის ცხოვრება კი …

შეხვედრა …

ყავა დალიეს და ისაუბრეს …

დაშორდნენ …. ერთი იქით, მეორე სხვაგან …

ცხოვრება მიდიოდა …

კონტაქტობდნენ, მომიწერა ჰქონდათ, საუბრობდნენ ხოლმე …

ესმოდათ ერთმანეთის, რაღაც საერთო აინტერესებდათ …

ერთმანეთი უხაროდათ 

ისაუბრეს, არც თუ დიდხანს …

ყველაზე ხანმოკლე საუბარი მათი ურთიერთობიდან …

შეხვდნენ … წავიდნენ …

ქალაქი … ქვეყნის საზღვარი გაიარეს 

გადაკვეთეს ყველა საზღვარი …

ცხოვრება …

ვერავინ გაიგო …

ვერც იპოვეს …

გადაკვეთეს ცხოვრების საზღვარი …

გა-ერთი-ანდნენ …