ცხოვრება

… ან ასეა ან ისე ….

     გარღვევა როცა ვერ ხდება       ?…!                        გარღვევა

 

XXI საუკუნეა და …. ცვლილების შანსი ….