დღევანდელობა

გვიყვარს საგნები, საკუთარი თუ საზოგადოებრივი აზრი-აჩემებები, ადამიანებს კი ვიყენებთ ….

ალბათ, პირიქით უნდა იყოს: გვიყვარდეს ადამიანი და საგნებს ვიყენებდეთ ….

Advertisements