ფრაგმენტი

„…ჯოჯოხეთი – ეს ის ადგილია, სადაც წვნიანი კერძი თუმცაღა საკმარისი ოდენობითაა იქაურ მკვიდრთა მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად, მაგრამ

კოვზებს იმდენად გრძელი ტარი აქვს, რომ წვნიანით სავსე კოვზის პირთან მიტანა არავის შეუძლია. ქვაბთან მსხდარ დამშეულთა ტანჯვა ენით აუწერელია.

ზეცა­ში როგორღაა საქმე?

იქაც ზუსტად იგივე სიტუაციაა: ბლომადაა წვნიანი და ისეთივე გრძელტარიანი კოვზებია. ოღონდ აქაური მკვიდრნი იმ იდეამდე მისულან, რომ ერთმანეთი გამოკვებონ; რომ კოვზი საკუთარ პირთან კი არა, მეზობლის პირთან მიიტანონ … და ასეთი არაეგოისტურობის წყალობითაა, რომ იკვებებიან. …“

ამონარიდი წიგნიდან გეორგ კიულევინდი – ნორმალურიდან ჯანსაღისკენ (სათადრიგო ბმული Google Docs)

Advertisements