სიყვარული და „აგური“

ადამიანის აზრზე მოსასვლელად, ალბათ, ორი გზაა:

სიყვარული და „აგური“*

როგორც წესი ვირჩევთ აგურს, რადგან სიყვარული სექსთანაა გაიგივებული …

არადა,

სიყვარული სხვა რამეა არ სიძვისა დასადარი

იგი სხვაა, სიძვა სხვაა, შუა უზის დიდი ზღვარი

(შოთა რუსთაველი)

—————–

* აგური – აქ იგულისხმება ცხოვრებისეული, ბედის უსიამოვნება და მსგავსი …

Advertisements