თანასწორობა თუ … ?!

ამ ვიდეოფრაგმენტიდან კარგად ჩანს დღევანდელობა …

რეკლამირებული თანასწორობა სქესთა შორის და მსგავსი ბლა-ბლა …

ერთ დღესაც … ერთი იტყვის მეორეზე, რომ ესაა ის, ვისაც ვეძებდი, ოცნების ქალი თუ კაცი …

და სულ მცირე დროის შემდეგ აღმოჩნდება, რომ ის „საოცრება“ სადღაც გაქრა და …

დარჩა ის, რაც ვიდეოშია …

მამაკაცის მხრიდან ქალის უპატივცემულობა და ქალის მხრიდან კი არაქალურობა ანუ „თანასწორობა“ … და ორივე „მომხიბვლელად“ ჩაკბეჩს ამცხოვრებისეულ სიამტკბილობას …

ამის შემყურე მშობელი კი იტყვის: მე ყველაფერი მივეცი და რაც შემეძლო გავაკეთე, რომ …

მაგრამ … მაგრამ მშობელმა ხომ უბრალოდ სექსუალური აქტისა და მშობიარობის შედეგად მოავლინა ამქვეყნად პატარა – რასაც ცხოველიც აკეთებს …

მშობელმა უბრალოდ უპატრონა – რასაც ცხოველიც აკეთებს …

აღზარდა კი ტელევიზორმა, ინტერნეტმა და არა მშობელმა …

აღზრდა ხელოვნებაა და ხელოვნება მხოლოდ ადამიანს ხელეწიფება

ასევე იხილეთ: ინვესტიცია ხელოვნების ნაცვლად, მსხვერპლი, მიყვარს და სხვა …