სახელი ვერ ვუპოვე …

დაგრანტული ფილოსოფოსები, ფსიქოლოგიისა თუ სამართალ-ეკონომიკურ-პოლიტიკური, სოციალური მედიისა თუ მსგავსი ექსპერტები … (შედეგად სერტიფიკატები და ფეირვერკ-პიარი)

ამას ემატება კიდევ:

ფბ-შინაბერები და ფბ-ბერბიჭები

საქმიანი დამLikeბლები – ანუ ვინც თვლის, რომ თუ დააLikeქა, ესე იგი, საქმე გააკეთა ..

დაLikeბა … 

ანუ ამით განისაზღვრება:

მომღერლის მიერ შესულებული … მხატვრის … პოეზიისა და პროზის …

ბანკის, ექიმის, პოლიტიკოსის, ავტომანქანის … მობილურის …

გაუგებარი შეფასება … ?!

საიდან ფასდება რაიმე?

ძირითადად, თუ სასიამოვნო, კარგ შეგრძნებას აღძრავს, ყური მომიკრავს რომ კარგია …გააზრება თითქმის გამორიცხულია … (იხილეთ: მოაზროვნე?! და საინტერესო ექსპერიმენტი)

ნაცნობმა მთხოვა ან ვიღაც მოუწოდებს დაLikeბისკენ …

ამასვე ებმის Like-მათხოვრობა – ახალი ფორმა: „დამიLike …

შედეგად კი, ფრიად კმაყოფილი დამLikeბელი – საქმე გააკეთა …

და „ბედნიერებამდე“ მისული დაLikeბული – რა მაგარია ….

იხილეთ: თანამედროვე ძველი სახლისოციალური თუ ანტისოციალური?!ისევ Facebook