მოაზროვნე …?!

როგორც წესი, ყველა ვთვლით, რომ ვაზროვნებთ …

ფიქრით კი, გეთანხმებით, რომ ვფიქრობთ, თან განუწყვეტლივ და ზოგჯერ ფიქრებს დეპრესიასა თუ თავის მოკვლამდეც კი მივყავართ (პირდაპირი და გადანითი მნიშვნელობითაც)

მაგრამ … დიდი მაგრამ …

არის კი ფიქრი აზროვნება?!

როგორც ქიმიკოსი ან ფიზიკოსი ვერ იქნება ის, ვინც ქიმიისა თუ ფიზიკის კანონები არ იცის, ვერ ერკვევა მის პროცესებსა თუ  …

..ისევე ვერ იქნება დღეს ადამიანი მოაზროვნე, აზროვნებისა და აზროვნებაში მიმდინარე პროცესები თუ არ იცის …

… ანუ

– როგორ აზროვნებს?

– რა თუ როგორია აზროვნების პროცესი? და სხვა მსგავსი …

მაგრამ ეს კითხვა საერთოდ არაა დღის წესრიგში …

ასე რომ … ასე რომ …

ყველა კი ვთვლით რომ ნორმალურები ვართ, მაგრამ ვართ კი ჯანსაღები?!

Advertisements

One thought on “მოაზროვნე …?!

Comments are closed.