საკუთარი არჩევანი ?!

ჩააბარა  …-ზე(ში), სხვამ სხვაზე …

ადრეც და ახლაც, ყველამ(99%) აირჩია ის, რაც გარემომ ჩასძახა-ჩააბეჭდა – ეს კარგია და ასე შემდეგ … „საკუთარი არჩევანი“ გარემო პირობების-და შესაბამისად …

ოდესღაც კი დგება მომენტი, როცა … ეს არ იყო ის, რაც … არ იყო „საკუთარი …

მომენტი როცა … რაღაც უნდა შეიცვალოს … მაგრამ არც თუ ისე ადვილია … დიპლომ-სერტიფიკატ-რაღაც … უკვე კედელზეა ჩამოკიდებული და თანაც ხომ ვიცი, რომ ვიცი …

მომენტი როცა … რაღაც უნდა შეიცვალოს – ალბათ, უფრო შანსი რომ …