შეურაცხყოფა აუცილებელია …?!

რომელი კლასიდან, მე-7? …
 მე-12 კლასელების ნაწილს შვილებიც კი … მე-6 კლასიდან?

გაცილებით ადრე ბავშვს უკვე ნანახიცა აქვს ეგ ყველაფერი და შეიძლება ითქვას, ზოგიერთი რამ მასწავლებელსაც შეუძლია შეუსწოროს …

რეალურად, რა უნდა ვასწავლოთ?

ტყუნა – კაცთაგან ქალის დამდაბლება (სულხან-საბას „ლექსიკონი ქართული“)

ამ განმატრებას თუ გავშლით … გამოვა, რომ ის, რაც გამრავლებას სცდება, უკვე დამდაბლებაა (დამცირება, შეუხაცხყოფა, უფლებების …)

დამდაბლება – დღევანდელი ენით – დამცირება; უფლების შეზღუდავა-დარღვევა, ძალადობა და …

რა ქნას, რა წყალში ჩავარდეს ადამიანი, ბავშვობიდანვე თუ ესმის, რომ სექსი(ტყუნა)  – რომელიც თითქმის ცხოვრების აზრადაა ქცეული – გაიგივებულია „სიყვარულთან“, „დამტკიცებულია“, რომ ამ დამდაბლების ნაკლებობა იწვევს დაავადებებსა თუ ფსიქიკურ აშლილობებს …

და ამ ყველაფერს ამტკიცებს ის, ვინც მოხარულია რომ დამდაბლებულია ან ნაწყენია რომ ვერ დაამდაბლეს ან ის, ვინც სხვას ამდაბლებს … არათავისუფალი, მოძალადე ადამიანი

ტყუნა – კაცთაგან ქალის დამდაბლება (სულხან-საბას „ლექსიკონი ქართული“)

ამ თვალთახედვით, თუნდაც, იგივე გენდერული ბლა-ბლა-ბლა … თუ წავიკითხავთ – ბევრი რამ სხვანაირად გამოჩნდება …