ხმაურიანი სიცარიელე და პასუხგაუცემელი კითხვა …

სიყვითლემ კითხვა უპასუხოდ დატოვა … მაგრამ კითხვა დაისვა …

თითქმის იგივე, რაც ამ შემთხვევაში …