1000 მეგობარი ?!

30 მეგობარი? 100 მეგობარი? …

ალბათ, უფრო გარემოსა და ასოციაციური აზროვნების შედეგი …

სულხან-საბა „ლექსიკონი ქართული“:

ამხანაგიმოყვასი

მეგობარი – 1. ესე არს მიწყივ გაუყარი სათანადო მოყვასი (ფსალმ. 37,12)

2. სამუდამოდ გაუყარი საყვარელი; მარადის მის თანა მყოფი

დღეს, ვისაც მეგობარს ვუწოდებთ, უმეტესობა, ამხანაგები არიან … ფიზიკური – წარმავალია …

მუდმივი, „მარადის თანა მყოფი“ ადამიანთა ურთიერთობაში მხოლოდ არაფიზიკური, სულიერი შეიძლება იყოს …

თითქმის 70 წელი სიტყვა „ამხანაგი“ ისმოდა საბჭოთა საქართველოდან და იმ შავ-ბნელ პერიოდთან ასოცირდება …

– მერე რა? ბავშვობიდან მოყოლებული, სკოლა … „მეგობარი“ …

– რა მნიშვნელობა აქვს?! ოთახში ნიანგი შემოვა თუ ბაბუაწვერა შემოფრინდება …

იხილეთ ასოციაციები … ზედაპირი … და მახინჯი შვილი