ზღაპარი დიდებისთვის

„… ფიქრები კი წვიმის წვეთს მაგონებს, რომელიც დაცემისთანავე იშლება,

ნაწევრდება, თითქოს რამდენიმედ იქცევა და სინამდვილეში მაინც ერთია“

19

ანტუან სენტ-ეკზიუპერი „პატარა უფლისწული“

ზღაპარი დიდებისთვის, ვისაც გულისყურით წაკითხვა შეუძლია …


Advertisements