შოკირებული თვალები

საღამო, 22 საათი და …. წუთი …

ერთ-ერთი ძვირადღირებული რესტორნის კარი იღება … მოგორავს საბავშვო ეტლი, უკან მამაკაცი … შემდეგ ბავშვი, ასე 6 ან 10 თვის, ერთ წლამდე, მეორე მამაკაცს მოჰყავს … გამოდის ორი ქალბატონი, თან საუბრობენ … რომელიღაც „დედაა“ …

  • და რა არის აქ შავ-თეთრი?
  • ერთ წლამდე ბავშვის შოკირებული თვალები „მზუნველი მშობლების“ ხელში …


აგრესიული ბავშვი

Advertisements