შოკირებული თვალები

საღამო, 22 საათი და …. წუთი …

ერთ-ერთი ძვირადღირებული რესტორნის კარი იღება … მოგორავს საბავშვო ეტლი, უკან მამაკაცი … შემდეგ ბავშვი, ასე 6 ან 10 თვის, ერთ წლამდე, მეორე მამაკაცს მოჰყავს … გამოდის ორი ქალბატონი, თან საუბრობენ … რომელიღაც „დედაა“ …

– და რა არის აქ შავ-თეთრი?

– ერთ წლამდე ბავშვის შოკირებული თვალები „მზუნველი მშობლების“ ხელში …

—————–

აგრესიული ბავშვი

Advertisements