დაე იყოს ისე, როგორც ინებებთ …

დაე, მომავალი 2011 წელი იყოს ისეთი, როგორიც თქვენ გნებავთ და 2011 წლის ბოლოს მოსალოცი მრავლად იყოს …
საოცარი სიტყვაა – მილოცვა … მოქმედებაა, როგორც შემოქმედება …
„მილოცვა – თავისი სიხარულის გამოცხადება ვინმესთვის მისი წარმატების ან რაიმე სასიამოვნო მოვლენის გამო“
(ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი ტომი V)

გილოცავთ, რომ გასული წელი გაიარეთ ისე, როგორც გაიარეთ …