სად არის თავისუფლება?

 

ალბათ, იქ, სადაც და როგორც განისაზღვრება ცნება „თავისუფლება“ ?