სახელმწიფოს მართვის სისტემა

„ადამიანის ცნობიერება კი არ განსაზღვრავს ყოფიერებას, არამედ პირიქით – მათი საზოგადოებრივი ყოფიერება განსაზღვრავს ცნობიერებას“. – კარლ მარქსი(გერმ. Karl Marx) (1818-1882) – „პოლიტიკური ეკონომიის კრიტიკა“(შესავალი).

ესაა ის, რაც ჩვენი დღევანდელი ყოფაა …

ასე რომ, მთელს მსოფლიოში მარქსიზმია მოდებული … შავი ჭირივით

ამას ემატება – ძველი რომაული „პური და სანახაობა“ …

რა გამოდის: სახელმწიფო მართვის რომაულ-მარქსისტული სისტემა …

დემოკრატია (ბერძნ. δήμος „დემოს“ — ხალხი; κράτος „კრატოს“ — კანონი, ძალა) — სახელმწიფო მართვის ფორმა, როდესაც მთელი ძალაუფლება უშუალოდ ხალხს ან მათ წარმომადგენლებს ეკუთვნით.

რა არის დღევანდელი დემოკრატია? …

  1. რბილად რომ ვთქვათ, დანაყრებული, გართობას მიცემულ ყოფაში მყოფ ადამიანთა მიერ სახელმწიფოს მართვა;
  2. მართვის სისტემა, რომელშიც ადამიანის ცნობიერებას განსაზღვრავს ყოფა – მობილური, მანქანა, სამსახური …

1-იც და 2-ეც სხვა არაფერია თუ არა მარქსიზმი … ამას ემატება კიდევ ფუნდამენტალიზმის ყველანაირი ფორმა – რელიგიურ-მორალურ-ეთიკური და სხვა …

ფაქტობრივად, დღევანდელ კაცობრიობას, რომაულ-მარქსისტულ-ფუნდამენტალისტური მმართველობის ფორმა შეიძლება ეწოდოს …

ანუ სრული არათავისუფლება

არათავისუფლებიდან გამოთქმულ-გაკეთებული ნებისმიერი რამ არათავისუფალია

ევროპა და ამერიკა ხომ დემოკრატიის … ასეა კი?!

ეს სისტემა 2008 წლის 8 აგვისტოს დასრულდა – გლობალური კრიზისით, მაგრამ, მაინც, იგივე აზროვნებით ცდილობენ მარქსიზმის რესტავრირებას (საქართველოს შემთხვევაში – ახალი დაბალანსებული კონსტიტუცია)

ეკონომიკური სიტუაცია კი — იხილეთ აქ

გამოსავალი?

თანამდებობა იმდენად მაცდური რამაა, რომ … მათ ხომ ყველაფერი იციან …

  • იციან კი?!
Advertisements