მკვდარი ოთარაანთ-ქვრივი

მართვის მოწმობა აიღო თუ არა იმ წუთას დარეკა და მანქანა ითხოვა …

ნახევარ საათში – რბილად რომ ვთქვათ, დაამტვრია ….

გამიხარდა, მართლა გამიხარდა …

ცხოვრებისეული გამოცდილება, რომელსაც ვერანაირი შეგონება შეცვლის …

სხვანაირი გახდა …

ყველას თავისი გზა აქვს ცხოვრებაში და უნდა გაიაროს, სხვანაირად …


„დიდხანს იტრიალა ამ ფიქრების მორევში გულმა და გონებამ ოთარაანთ ქვრივისამ. მერე თითქო რაღაც ხიდი გაიდოვო მორევიდამ გამოსასვლელად, წამოდგა ფეხზედ და ხმამაღლა სთქვა:

— არა, შვილო!.. შენ გაიხარე, შენ!.. მე კი… მე კი… მე ჩემისად მაყურებელს თვალს დავიბრმავებ და შენისად მაყურებელით-ღა ვივლი და ვიცოცხლებ…“

იქნებ-და ცოცხალია, გამოვიდა აზრთა მორევიდან ვინმე, ვინც მსხვერპლს გაიღებს და საკუთარ ეგოიზმს დათმობს …