ფორმულა … + … = 0

ფორმულა, რომელიც დღესაა ძალაში …


————–

ცოდვა + … = 0 ეკლესიურისთვის

————–

… + … = 0 მოკვდავისთვის

————–

?! + ?! = … სინამდვილეში, ალბათ, ასეა …