2.500.000 წლის წინ

აღმოჩენა …

შეისწავლეს და დაადგინეს ასაკი 2.500.000 (ორნახევარი მილიონი) წლის წინ … (ასაკის დადგენის მეთოდი ელემენტარული ნაწილაკების დაშლაზეა აგებული)

ოვაციები, ფეირვერკი, პრემიები …

რომ ეთქვათ,

…. 35.000.000 (ოცდათხუთმეტი) წლის წინ …

ოვაციები, ფეირვერკი, პრემიები …

რომ დამტკიცებულიყო,

470.000.000(ოთხას სამოცდაათი) მილიონი წლის წინ ან 199.000(ასოთხმოცდაცხრამეტი) წლის წინ

მაინც იქნებოდა ოვაციები, ფეირვერკი, პრემიები …

ოვაციები, ფეირვერკი, პრემიები – მთავარია …

მეცნიერებს პრობლემა არა აქვთ – თუ დაადგენენ, თუნდაც 2 წლის შემდეგ, რომ ცდებოდნენ და 2.500.000-ის მაგივრად უნდა იყოს 25.000 ან 49.000 – ისეთივე ოვაციებით, ფეირვერკებითა და პრემიებით შეასწორებენ …

ერთადერთი არსება, ვისაც კითხვის დასმა ძალუძს ადამიანია …

კითხვის არ დასმა … ინტერესი არაა … თავისთავად, ვიღებ ყველაფერს ისე, როგორც ჩამძახებენ … საკუთარი გემოვნებით ერთეულები იცვამს … დღევანდელობის პრობლემა