მილოცვა

საოცარი სიტყვაა – მილოცვა … მოქმედებაა, როგორც შემოქმედება …

მილოცვათავისი სიხარულის გამოცხადება ვინმესთვის მისი წარმატების ან რაიმე სასიამოვნო მოვლენის გამო

(ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი ტომი V)