თბილისი აღდგომა 4 აპრილი 2010

ასეთი თბილისის ნახვა მხოლოდ აღდგომაზე შეიძლება