ტრაღედია წარსულიდან

ასე ასწავლეს – ეს ასეა – ის კარგია – წინაპრები – მაშინ რომ – ის დრო – 37 – წესია ასეთი …

ასე კი?!

არ აინტერესებს …

მან ხომ უკვე იცის!!!

ეწინააღმდეგება ახალს და ამართლებს კიდევაც თავის აზრს …

მაშინ, წარსულში აითვისა აზრები … ვერ თავისუფლდება …

გათავისუფლდეს? მოკვდეს იმ აზრებში? …

ვის უნდა სიკვდილი? სიკვდილი აზრში?

და რატომ?

კომფორტი საკუთარ აზრებში: ეს ასეა, ის ისე – დოგმატიზმისა და ფუნდამენტალიზმის ეპოქა …

ვინ შეელევა კომფორტს?

ტრაღედია, რომელსაც ყოველწამს ყოველნაბიჯზე ვხვდებით და არათუ ვხვდებით, მონაწილენი ვართ ამ ტრაღედიისა …

Advertisements