ურთულესი თემა

„აბა, მე დღეს ვის რა ვარგე?“

ილიას ამ სიტყვებში, ალბათ, საკუთარი, კერძო-პირადული, ანგარებითი არ იგულისხმება

საყოველთაო-საკაცობრიო, რომელმაც არც ეროვნულობა, არც რომელიმე რელიგიური მიმდინარეობა და არც რაიმე სხვა არათავისუფლება-მიკუთვნებულობა იცის…

ისევ რემარკის ბრწყინვალე სიტყვები:

„იცხორვო, ნიშნავს იცხოვრო სხვისთვის“