სიმდიდრე

იყო მდიდარი, ნიშნავს იყო ცარიელი …

ცარიელი, თავისუფალი იმ აზრებიდან, გარს რომ მახვევია, შესისხლხორცებული რომ მაქვს ჩემდასამწუხაროდ …

როცა ცარიელი ვარ, მაშინ ვარ ხოლმე ყველაზე მდიდარი, უმდიდრესი ადამიანი სამყაროში …

და ეს სიმდიდრე ყოველწამს, ხელახლა მოსაპოვებელია

(იხილეთ – მდიდარი ≠ ფულიანი …)