მედიცინა?!

მედიცინის განვითარება – გარეგანი სიმპტომების აღწერა; პრობლემის ატომის დონემდე შესწავლა; რომელიმე ქიმიური ელემენტის სიჭარბე-ნაკლებობა ან ორგანული ნაერთის დარღვევა; პრეპარატის შექმნა ამ დარღვევის გამოსასწორებლად, მონაცემთა ბაზის შექმნა და კომპიუტერტში შეყვანა …

ექიმთან მისვლა და უახლეს კომპიუტერულ აპარატურაზე ავადმყოფობის გამოკვლევა-დიაგნოზირება … მონაცემთა ბაზაში შესვლა და რეცეპტის გამოწერა …

მონაცემთა ბაზაში კონკრეტულ შემთხვევაზე ინფორმაციის უქონლობისას – დიაგნოზი: ნერვოზი ან ალერგია ან ნივთიერებათა ცვლის დარღვევა …


გუშინ, მანქანას რაღაც პრობლემა ჰქონდა და პროფილაქიტაში დიაგნოსტიკაზე … ნაწილი გაკეთდა, მეორეზე ხელოსანმა მითხრა “ზავადსკოი ბრაკიაო”(ქარხნული წუნი)


მედიცინის თემაზე იხილეთ „ვარსკვლავი