ბრმა

ჩვენ, ვინც ფიზიკურ სამყაროს აღვიქვამთ ვხედავთ ყველა ფერს, საგნებს …

რას ხედავს ბრმა? ის ამ ყველა ფერის ხედვას მოკლებულია და, ასე ვთქვათ, სიბნელეშია …

სიბნელეშია კი?! არა მგონია, მან ხომ სინათლე არ იცის …

ის არაფერს, ვერაფერს – არა ფერს ხედავს ?!

ვინ ან რა არის ეს არაფერი ?!

Advertisements